บริการเขียนบทความทั่วไป

บริการเขียนบทความทั่วไป

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง คือเนื้อหา การเขียน เกี่ยวกับช่องทางธุรกิจของคุณ ต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะสามารถสร้างความไว้วางใจ และสร้างความเชื่อมั่น สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อแสดงถึงประสบการณ์และความชำนาญทางธุรกิจของคุณ

ทำไมต้อง เขียนบทความ

บทความ นั้นถือเป็นประเภทหนึ่งของสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือสาธารณะชนได้ ผ่านการใช้ศิลปะการเขียนที่เรียบเรียงความคิดและสารที่ต้องออกมาเป็นตัวหนังสือที่อธิบายถึงเรื่องราวที่เราอยากบอกหรืออยากเล่าให้กับผู้อ่าน บทความ จึงเป็นหนึ่งช่องทางสื่อสารสำหรับความคิด และถูกใช้ในการทำการตลาดหรือ Content Marketing ด้วยนั่นเอง

เขียนบทความ มีอะไรดี

บทความ นั้นเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงคนทั่วไปได้อย่างง่ายดาย และเป็นสื่อที่เหมาะสมกับหลายๆ แพลตฟอร์ม จึงทำให้ บทความ นั้นเป็นอีกสื่อที่สามารถใช้นำเสนอความรู้ ความคิดเห็น หรือใช้ทำการตลาดได้ดีเลยทีเดียว โดยถ้าคุณอยากมี บทความ ดีๆ เพื่อใช้ทำการตลาดนั้น เรามี บริการเขียนบทความ ที่จะ เขียนบทความ คุณภาพในราคาที่ไม่แพง โดยมีทั้งการ รับจ้างเขียนบทความ ดูแลปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

general_article

ขั้นตอนการคิด บทความ

การคิด บทความ แต่ละหัวข้อนั้น ผู้เขียนอาจจะต้องทำการ Research ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนว่าจะนำเรื่องใดมาเขียนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ซึ่งโดยส่วนมากอาจจะเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจมาก ณ ขณะนั้น เป็นประเด็นสนใจซึ่งต้องการนำเสนอ หรืออาจจะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เพื่อทำการตลาดผ่าน บทความ นั่นเอง หลังจากคิดหัวข้อแล้ว ก็เป็นส่วนของการเรียบเรียงเนื้อหา ซึ่งถ้าจะให้ดี ต้องทำตามหลัก SEO โดยเน้นไปที่คีย์เวิร์ดหลักที่ต้องการนำเสนอ และเขียนด้วยความยาวไม่เกิน 800 คำเพื่อให้ไม่ยาวเกินไป

ติดตามความเคลื่อนไหว ติดตามความเคลื่อนไหว
วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหา
สร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือในข้อมูล สร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือในข้อมูล
ระยะเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่เหมาะสม
สร้าง content ที่มีคุณภาพ สร้าง content ที่มีคุณภาพ
สร้างความน่าสนใจ สร้างความน่าสนใจ
สร้างคุณค่าให้กับเนื้อหา สร้างคุณค่าให้กับเนื้อหา
การเเลกเปลี่ยนแนวคิด การเเลกเปลี่ยนแนวคิด
ติดตามความเคลื่อนไหว ติดตามความเคลื่อนไหว
วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหา
สร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือในข้อมูล สร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือในข้อมูล
ระยะเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่เหมาะสม
สร้าง content ที่มีคุณภาพ สร้าง content ที่มีคุณภาพ
สร้างความน่าสนใจ สร้างความน่าสนใจ
สร้างคุณค่าให้กับเนื้อหา สร้างคุณค่าให้กับเนื้อหา
การเเลกเปลี่ยนแนวคิด การเเลกเปลี่ยนแนวคิด

บริการปรึกษาฟรีLine@

ทำ Content Marketing แล้วได้อะไร

การทำ Content Marketing นั้นจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือสาธารณะชนได้ง่าย ส่งผลให้มีคนรู้จักสินค้าหรือบริการมากขึ้น ดังนั้นหากต้องการจะนำเสนอหรือขายสิ่งใดเราก็มี บริการเขียนบทความ เพื่อเป็น Content Marketing ให้กับสินค้าของคุณ โดยเราสามารถ เขียนบทความ คุณภาพได้ในราคาที่ไม่แพงมากนัก การ รับจ้างเขียนบทความ ของเราไม่เพียงแค่เขียนให้เสร็จเป็นชิ้นๆไป เเต่เรายินดีปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

อัตราค่าบริการเขียนบทความ

จำนวน 1 - 300 คำ

350 /บาท

จำนวน 301 - 500 คำ

450 /บาท

จำนวน 501 - 700 คำ

600 /บาท

จำนวน 701 - 1,000 คำ

900 /บาท

จำนวน 1,001 - 1,500 คำ

1,050 /บาท

จำนวน 1,500 - 2,000 คำ

1,200 /บาท

1 - 300 คำ

350 /บาท

301 - 500 คำ

450 /บาท

501 - 700 คำ

600 /บาท

701 - 1,000 คำ

900 /บาท

1,001 - 1,500 คำ

1,050 /บาท

1,501 - 2,000 คำ

1,200 /บาท
บริการเสริมต่างๆ

ติดต่อเรา